SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

Poprzedni
Następny

JAK WEZWAĆ POGOTOWIE

Numery alarmowe:
999
112

PIERWSZA POMOC


Pamiętaj, te proste czynności, wykonane przez Ciebie w czasie kiedy karetka dojeżdża na miejsce, mogą pacjentowi uratować życie.

Aktualności

Ogłoszenie o konkursie ofert na LEKARZA w zakresie OKULISTYKI

Informujemy, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ogłosiła konkurs ofert na Lekarza w zakresie Okulistyki w SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie. Termin składnia ofert upływa w dniu 11.12.2023 roku o godzinie 10:00 Dokumenty konkursu

Ogłoszenie o konkursie ofert na LEKARZA SYSTEMU w Specjalistycznym Zespole Wyjazdowym Ratownictwa Medycznego

Informujemy, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ogłosiła konkurs ofert na Lekarza Systemu w specjalistycznym zespole wyjazdowym ratownictwa medycznego w SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie. Termin składnia ofert upływa w dniu 11.12.2023 roku o godzinie 10:00 Dokumenty konkursu

Ogłoszenie o konkursie ofert na PIELĘGNIARKI PORADNI

Informujemy, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ogłosiła konkurs ofert na Pielęgniarkę poradni w SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie. Termin składnia ofert upływa w dniu 11.12.2023 roku o godzinie 10.00 Zapraszamy do składania ofert. Dokumentacja konkursu

Ogłoszenie o konkursie ofert na PIELĘGNIARZA/PIELĘGNIARKĘ w zakresie NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informujemy, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ogłosiła konkurs ofert na Pielęgniarza/Pielęgniarkę w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie. Termin składnia ofert upływa w dniu 11.13.2023 roku o godzinie 10.00 Zapraszamy do składania ofert. Dokumentacja konkursu

Ogłoszenie o konkursie ofert na LEKARZ SPECJALISTA w zakresie ORTOPEDII i TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

Informuje, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ogłosiła konkurs ofert na Lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie. Termin składnia ofert upływa w dniu 11.12.2023 roku o godzinie 10:00 Zapraszamy do składania ofert. Dokumenty konkursu

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie MEDYCYNY PRACY.

Informujemy, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ogłosiła konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie Medycyny Pracy  w SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie. Termin składnia ofert upływa w dniu 11.12.2023 roku o godzinie 10:00 Zapraszamy do składania ofert. Dokumenty konkursu

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w AMBULATORIUM CHIRURGICZNYM w zawodzie LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII

Informuje, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ambulatorium chirurgicznym w zawodzie LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII w SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie. Termin składnia ofert upływa w dniu 06.12.2023 roku o godzinie 10.00 Zapraszamy do składania ofert. Dokumenty konkursu

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w AMBULATORIUM CHIRURGICZNYM w zawodzie PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ

Informuje, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ambulatorium chirurgicznym w zawodzie PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ w SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie. Termin składnia ofert upływa w dniu 06.12.2023 roku o godzinie 10.00 Dokumenty konkursu

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie AMBULATORIUM CHIRURGICZNEGO na stanowisko TECHNIK ELEKTRORADIOLOGII

Informuje, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ambulatorium chirurgicznym na stanowisko Technik elektroradiologii w SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie. Termin składnia ofert upływa w dniu 06.12.2023 roku o godzinie 10.00 Dokumenty konkursu