SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

Poprzedni
Następny

JAK WEZWAĆ POGOTOWIE

Numery alarmowe:
999
112

PIERWSZA POMOC


Pamiętaj, te proste czynności, wykonane przez Ciebie w czasie kiedy karetka dojeżdża na miejsce, mogą pacjentowi uratować życie.

MEDYCZNE ZABEZPIECZENIE IMPREZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie posiada bogate doświadczenie w zakresie zabezpieczenia imprez masowych. Podczas wykonywania obowiązków służbowych wynikających z Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym codziennie poszerza wiedzę w zakresie zapewniania pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ponadto dysponujemy specjalistycznym sprzętem oraz wyposażeniem zgodnym z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 lutego 2012 r. (zawarte D.U. z dnia 17 lutego 2012 r. poz.181). Flota składa się nie tylko z pojazdów samochodowych, ale również z motocykla, quada oraz łodzi ratunkowej. Zapewniamy obecność karetki wraz z wykwalifikowanym zespołem ratownictwa medycznego w czasie trwania imprezy jak również możliwość ewentualnego przetransportowania osób poszkodowanych do szpitala, o ile na miejscu imprezy masowej pozostaje inne zabezpieczenie medyczne zgodne z obowiązującym prawem.

W przypadku chęci podjęcia współpracy prosimy kontaktować się z Panią Sylwią Cimaszkiewicz,
tel. 609 680 992
adres e-mail: s.cimaszkiewicz@msprsopot.pl.

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYM USŁUG

ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH

Opis

cena za każdą kolejna rozpoczętą
1 godzinę pracy w PLN (brutto)

zabezpieczenie medyczne przez
zespół ratownictwa medycznego z Lekarzem – zespół „S”

260,00

zabezpieczenie medyczne przez
zespół ratownictwa medycznego bez Lekarza – zespół „P”

185,00

zabezpieczenie medyczne przez Lekarza

120,00

zabezpieczenie medyczne przez
pielęgniarkę lub ratownika medycznego

70,00

zabezpieczenie medyczne przez
patrol ratowniczy

130,00

zabezpieczenie medyczne przez
punkt pomocy medycznej

210,00

zabezpieczenie medyczne przez
koordynatora medycznego

180,00

kierowca + karetka kołowa bez sprzętu medycznego

150,00

Zmień wielkość tekstu
Zmień kontrast