SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

Poprzedni
Następny

JAK WEZWAĆ POGOTOWIE

Numery alarmowe:
999
112

PIERWSZA POMOC


Pamiętaj, te proste czynności, wykonane przez Ciebie w czasie kiedy karetka dojeżdża na miejsce, mogą pacjentowi uratować życie.

MEDYCZNE ZABEZPIECZENIE IMPREZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie posiada bogate doświadczenie w zakresie zabezpieczenia imprez masowych. Podczas wykonywania obowiązków służbowych wynikających z Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym codziennie poszerza wiedzę w zakresie zapewniania pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ponadto dysponujemy specjalistycznym sprzętem oraz wyposażeniem zgodnym z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 lutego 2012 r. (zawarte D.U. z dnia 17 lutego 2012 r. poz.181). Flota składa się z pojazdów samochodowych oraz motocykla. Zapewniamy obecność karetki wraz z wykwalifikowanym zespołem ratownictwa medycznego w czasie trwania imprezy jak również możliwość ewentualnego przetransportowania osób poszkodowanych do szpitala, o ile na miejscu imprezy masowej pozostaje inne zabezpieczenie medyczne zgodne z obowiązującym prawem.

W przypadku chęci podjęcia współpracy prosimy kontaktować się z Kierownikiem Technicznym
tel. 609 680 992
adres e-mail:imprezy@msprsopot.pl

PODANIE O ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZY – POBIERZ WNIOSEK

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYM USŁUG

ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH

Opis

cena za każdą kolejna rozpoczętą
1 godzinę pracy w PLN (brutto)
zabezpieczenie medyczne przez
zespół ratownictwa medycznego z Lekarzem – zespół „S”
270,00
zabezpieczenie medyczne przez
zespół ratownictwa medycznego bez Lekarza – zespół „P”
200,00
zabezpieczenie medyczne przez Lekarza 130,00
zabezpieczenie medyczne przez
pielęgniarkę lub ratownika medycznego
80,00
zabezpieczenie medyczne przez
patrol ratowniczy
140,00
zabezpieczenie medyczne przez
punkt pomocy medycznej
220,00
zabezpieczenie medyczne przez
koordynatora medycznego
190,00
kierowca + karetka kołowa bez sprzętu medycznego 160,00

Zmień wielkość tekstu
Zmień kontrast