SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

Poprzedni
Następny

JAK WEZWAĆ POGOTOWIE

Numery alarmowe:
999
112

PIERWSZA POMOC


Pamiętaj, te proste czynności, wykonane przez Ciebie w czasie kiedy karetka dojeżdża na miejsce, mogą pacjentowi uratować życie.

Ogłoszenie o konkursie ofert na Ratownika medycznego/pielęgniarkę/pielęgniarza systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w motocyklowym zespole ratownictwa medycznego na terenie działania SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie.

Informujemy, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ogłosiła konkurs w zakresie Ratownictwa Medycznego i zaprasza oferentów do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisko:
Ratownika medycznego/pielęgniarkę/pielęgniarza systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w motocyklowym zespole ratownictwa medycznego na terenie działania SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie.

Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarte zostaną na czas oznaczony tj. od 01 maja 2024 roku do 31 sierpnia 2024 r.

Termin składnia ofert upływa w dniu 18.04.2024 roku o godzinie 10.00

Zapraszamy do składania ofert.

Ogłoszenie konkursu ofert

Zmiana treści SWZ

Dokumentacja konkursu

Wyniki konkursu