SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

Poprzedni
Następny

JAK WEZWAĆ POGOTOWIE

Numery alarmowe:
999
112

PIERWSZA POMOC


Pamiętaj, te proste czynności, wykonane przez Ciebie w czasie kiedy karetka dojeżdża na miejsce, mogą pacjentowi uratować życie.

Ogłoszenie o uzupełniającym konkursie ofert na RATOWNIKA MEDYCZNEGO, PIELĘGNIARZA/PIELĘGNIARKI/KIEROWNIKA systemu PRM

Informujemy, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ogłosiła uzupełniający konkurs w zakresie Ratownictwa Medycznego i zaprasza oferentów do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisko:
Ratownika medycznego, Pielęgniarza/Pielęgniarki/Kierownika systemu PRM w SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarte zostaną na czas oznaczony
tj. od 01 czerwca 2024 roku do 31 sierpnia 2024 r.

Termin składnia ofert upływa w dniu 14.05.2024 roku o godzinie 10.00

Zapraszamy do składania ofert.

Dokumentacja konkursu

Wyniki konkursu