SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

Poprzedni
Następny

JAK WEZWAĆ POGOTOWIE

Numery alarmowe:
999
112

PIERWSZA POMOC


Pamiętaj, te proste czynności, wykonane przez Ciebie w czasie kiedy karetka dojeżdża na miejsce, mogą pacjentowi uratować życie.

RATOWNICTWO MEDYCZNE

NUMERY  ALARMOWE

999   lub   112

 PO ZGŁOSZENIU DYSPOZYTORA NALEŻY PODAĆ:

  • DOKŁADNE MIEJSCE ZDARZENIA
  • POWÓD WEZWANIA – CO SIĘ STAŁO ,
  • KTO POTRZEBUJE POMOCY
  • KTO WZYWA ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO – NALEŻY DOKŁADNIE ODPOWIADAĆ NA PYTANIA DYSPOZYTORA WEZWANIE PRZYJĘTE DO REALIZACJI MA ZOSTAĆ POTWIERDZONE PRZEZ DYSPOZYTORA SŁOWAMI: „WEZWANIE PRZYJĘTE”

Pamiętaj NIGDY nie odkładaj pierwszy słuchawki!!!!!!

Do pobrania:

Teren działania dla Ratownictwa Medycznego SP ZZOZ MSPR z Przychodnią w Sopocie

Mapa