SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

Poprzedni
Następny

JAK WEZWAĆ POGOTOWIE

Numery alarmowe:
999
112

PIERWSZA POMOC


Pamiętaj, te proste czynności, wykonane przez Ciebie w czasie kiedy karetka dojeżdża na miejsce, mogą pacjentowi uratować życie.

JAK WEZWAĆ POGOTOWIE?

Aby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego należy zadzwonić:

telefon stacjonarny: 999
telefon komórkowy: 112

Po zgłoszeniu dyspozytora należy podać:

  •  dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne)
  • powód wezwania – co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych)
  • kto potrzebuje pomocy (imię i nazwisko, adres, numer telefonu)
  • kto wzywa Zespół Ratownictwa Medycznego należy dokładnie odpowiadać na pytania dyspozytora wezwanie przyjęte do realizacji ma zostać potwierdzone przez dyspozytora słowami: „wezwanie przyjęte

Pamiętaj NIGDY nie odkładaj pierwszy słuchawki!!!!!!

Do pobrania:

Teren działania dla Ratownictwa Medycznego SP ZZOZ MSPR z Przychodnią w Sopocie

Mapa