SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

Poprzedni
Następny

JAK WEZWAĆ POGOTOWIE

Numery alarmowe:
999
112

PIERWSZA POMOC


Pamiętaj, te proste czynności, wykonane przez Ciebie w czasie kiedy karetka dojeżdża na miejsce, mogą pacjentowi uratować życie.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Celem działania Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie  jest zapewnienie pacjentom profesjonalnej opieki medycznej w zakresie kompleksowej diagnostyki, leczenia, profilaktyki oraz promowania zachowań prozdrowotnych.

Misja naszego pogotowia  brzmi:
„Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne Sopocian i  gości odwiedzających  nasze miasto .”

 

 Cele strategiczne

 1. Stworzenie nowoczesnej jednostki służby zdrowia, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań społeczeństwa,    otwartej na stałe ewolucyjne zmiany.
 2. Kompleksowy rozwój w obszarze wielo i wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych, odpowiadających wymogom współczesnej medycyny.
 3. Systematyczny rozwój nowych profili działania i wprowadzanie nowych technologii, jako   odpowiedź na konkurencyjność rynku usług medycznych.
 4. Pozyskanie nowoczesnej bazy diagnostyczno-terapeutycznej na potrzeby .
 5. Stałe rozwijanie, modernizowanie oraz optymalizacja obecnie posiadanego zaplecza medycznego.
 6. Dalszy rozwój usług medycznych i pozamedycznych.
 7. Dążenie do uzyskania maksymalnego zadowolenia pacjentów i zaspokojenia ich oczekiwań.

Politykę Jakości realizujemy poprzez:

 1. Świadczenie kompleksowych usług medycznych w zintegrowanym systemie opieki medycznej w oparciu o wymagania określone w normie PN-EN ISO 9001:2015 oraz przepisy zewnętrzne.
 2. Stworzenie zakładu opieki zdrowotnej przyjaznego dla pacjentów.
 3. Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych i zwiększenie dostępności dla pacjentów do świadczonych usług, przy racjonalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów.
 4. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz pozyskiwanie kadry wysokospecjalistycznej z zewnątrz.
 5. Analizę potrzeb i oczekiwań pacjentów, kontrahentów i pracowników w oparciu o monitorowanie ich satysfakcji.
 6. Dbałość o zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa w procesie diagnostyczno-terapeutycznym.
 7. Dostosowanie infrastruktury technicznej i diagnostycznej nowego kompleksu szpitalnego do aktualnych standardów i obowiązujących norm.
 8. Doskonalenie organizacji pracy w celu optymalizacji wykorzystania obecnych zasobów personalnych, materialnych, informatycznych i finansowych.
 9. Zapewnienie pracownikom zgodnych z wymogami warunków pracy.
 10. Aktywne włączenie się wszystkich pracowników do prac nad utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Dyrektor Miejskiej Stacji  Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią  w Sopocie zapewnia, iż poprzez osobiste zaangażowanie w rozwój Systemu Zarządzania Jakością, zapewni jego stałe, skuteczne i efektywne funkcjonowanie oraz doskonalenie.

Dyrektor
Ryszard Karpiński

Certyfikat ISO