SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

Poprzedni
Następny

JAK WEZWAĆ POGOTOWIE

Numery alarmowe:
999
112

PIERWSZA POMOC


Pamiętaj, te proste czynności, wykonane przez Ciebie w czasie kiedy karetka dojeżdża na miejsce, mogą pacjentowi uratować życie.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Forma i sposób udostępniania dokumentacji medycznej
w SP ZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie

Wszelka dokumentacja medyczna wydawana jest w postaci kopii, wyciągów, odpisów przez pracownika Administracji w SP ZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie przy ul. Chrobrego 10 w Sopocie na podstawie pisemnego wniosku o wydanie kopii dokumentacji medycznej, zaakceptowanego przez Dyrektora SP ZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie

Pracownik rejestracji lub administracji przyjmuje wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w dni powszednie w godz. 8.00-15.00

Wnioskujący przy składaniu wniosku legitymuje się dowodem osobistym i pisemnym upoważnieniem w przypadku, gdy wniosek składany jest w czyimś imieniu. Pacjent lub upoważniona przez niego osoba odbiera przygotowany dokument osobiście legitymując się dowodem osobistym.

Odpis dokumentacji wydawany jest przez pracownika administracji
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Opłaty za wykonanie kopii pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem przygotowanym i zatwierdzonym przez Dyrektora SP ZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie wniosku o wydanie kopii dokumentacji medycznej

POZYCJA

CENA (PLN)

1 strona wyciągu lub odpisu

9,68

1 strona kopii

0,34

Udostępnienie dokumentacji medycznej na nośniku danych

1,94

Wydawanie kopii dokumentacji medycznej wraz z informacją o stanie zdrowia dla firm ubezpieczeniowych

30,00

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej