SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

Poprzedni
Następny

JAK WEZWAĆ POGOTOWIE

Numery alarmowe:
999
112

PIERWSZA POMOC


Pamiętaj, te proste czynności, wykonane przez Ciebie w czasie kiedy karetka dojeżdża na miejsce, mogą pacjentowi uratować życie.

Ogłoszenie o konkursie ofert na RATOWNIKA MEDYCZNEGO, PIELĘGNIARZA/PIELĘGNIARKI systemu PRM

Informuje, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ogłosiła konkurs ofert na

Ratownika medycznego, Pielęgniarza/Pielęgniarki systemu PRM w SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie.

Termin składnia ofert upływa w dniu 30.11.2022 roku o godzinie 12.00

Ogłoszenie o konkursie

Szczegółowe warunki

ZMIANA – Kryteria oceny ofert

Formularz oferty

Wzór umowy Ratownik medyczny

Wzór umowy Pielęgniarz/Pielęgniarka

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o ubezpieczeniu

Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją

Wyniki konkursu