SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

Poprzedni
Następny

JAK WEZWAĆ POGOTOWIE

Numery alarmowe:
999
112

PIERWSZA POMOC


Pamiętaj, te proste czynności, wykonane przez Ciebie w czasie kiedy karetka dojeżdża na miejsce, mogą pacjentowi uratować życie.

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie MEDYCYNY PRACY.

Informuje, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ogłosiła konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie Medycyny Pracy  w SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie.

Termin składnia ofert upływa w dniu 21.03.2023 roku o godzinie 10:00

Zapraszamy do składania ofert.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Formularz oferty

Wzór umowy

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o ubezpieczeniu

Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją

Oświadczenie o wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej

Wyniki konkursu