SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

Poprzedni
Następny

JAK WEZWAĆ POGOTOWIE

Numery alarmowe:
999
112

PIERWSZA POMOC


Pamiętaj, te proste czynności, wykonane przez Ciebie w czasie kiedy karetka dojeżdża na miejsce, mogą pacjentowi uratować życie.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZZOZ MSPR z Przychodnią w Sopocie na lata 2022-2026

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2022-2024

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2023-2025

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2024-2026

Podstawa prawna: art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2021. poz. 711 z późn. zm)

METRYCZKA
Podmiot udostępniający informację : MSPR Sopot
Osoba wprowadzająca informację : Adam Kisielewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Ryszard Karpiński
Czas wytworzenia: 2023-05-20 18:18:00
Czas publikacji: 2023-05-20 18:18:12

Historia zmian:

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-05-20 11:20:55 Adam Kisielewski Publikacja artykułu