SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

Poprzedni
Następny

JAK WEZWAĆ POGOTOWIE

Numery alarmowe:
999
112

PIERWSZA POMOC


Pamiętaj, te proste czynności, wykonane przez Ciebie w czasie kiedy karetka dojeżdża na miejsce, mogą pacjentowi uratować życie.

przetargi

Dostawa ambulansu drogowego wraz ze sprzętem medycznym

Informujemy, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ogłosiła przetarg na Dostawę ambulansu drogowego wraz ze sprzętem medycznym Termin składnia ofert upływa w dniu 29.04.2021 roku o godzinie 08.00 Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b7dbc745-c71e-48ba-bcee-f0d50fa05c60 Zapraszamy do składania ofert.

SPZZOZ MSPR z Przychodnią w Sopocie ogłosiła przetarg na wynajem pomieszczeń

Informujemy, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ogłosiła przetarg na wynajem pomieszczeń świadczących usługi zdrowotne z wyłączeniem świadczeń konkurencyjnych w stosunku do świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie Termin składnia ofert upływa w dniu 27.12.2018 roku o godzinie 10.00 Zapraszamy do składania ofert. Załączniki: …

SPZZOZ MSPR z Przychodnią w Sopocie ogłosiła przetarg na wynajem pomieszczeń Read More »

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży dwóch samochodów Volkswagen

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią ul. Bolesława Chrobrego 10, 81-756 w Sopocie Ogłasza przetarg na sprzedaż dwóch samochodów ciężarowych do 3.5t, tj.: 1. Volkswagen LT- 35,TDi, nr rej. GSP 88AE, rok produkcji 2005; 2. Volkswagen Crafter 35,TDi, nr rej. GSP 99GY, rok produkcji 2008; – Szczegółowy opis w/w …

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży dwóch samochodów Volkswagen Read More »

UNIEWAŻNIENIE – dot. ogłoszenia sprzedaży dwóch samochodów Volkswagen

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią ul. Bolesława Chrobrego 10, 81-756 w Sopocie Ogłasza przetarg na sprzedaż dwóch samochodów ciężarowych do 3.5t, tj.: 1. Volkswagen LT- 35,TDi, nr rej. GSP 88AE, rok produkcji 2005; 2. Volkswagen Crafter 35,TDi, nr rej. GSP 99GY, rok produkcji 2008; – Szczegółowy opis w/w …

UNIEWAŻNIENIE – dot. ogłoszenia sprzedaży dwóch samochodów Volkswagen Read More »

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawa Ambulansu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Miejka Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią: Dostawa jednego ambulansu drogowego typu C OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawa Ambulansu

Dostawa jednego ambulansu drogowego typu C

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego ambulansu drogowego typu C (w rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej), którego szczegółowy opis, wymagania oraz parametry techniczne zostały opisane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga zaoferowania pojazdu fabrycznie nowego bez przebiegu eksploatacyjnego, z datą produkcji pojazdu bazowego – 2018 rok. Oferowany ambulans …

Dostawa jednego ambulansu drogowego typu C Read More »

Dostawa jednego ambulansu drogowego typu C – UNIEWAŻNIONY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego ambulansu drogowego typu C (w rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789+A2:2015-01 lub równoważnej), którego szczegółowy opis, wymagania oraz parametry techniczne zostały opisane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga zaoferowania pojazdu fabrycznie nowego bez przebiegu eksploatacyjnego, z datą produkcji pojazdu bazowego – 2018 rok. Oferowany ambulans …

Dostawa jednego ambulansu drogowego typu C – UNIEWAŻNIONY Read More »

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego Przychodnią w Sopocie zawiadamia , że w postępowaniu nr 42912017 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie : Przetargu nieograniczonego na dostawę „1 szt. ambulansu drogowego typu C” dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie w świetle kryteriów zawartych w specyfikacji za najkorzystniejszą …

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu Read More »

Dostawa ambulansu drogowego typu C

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ambulansu drogowego typu C (1 sztuki) (w rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789), o parametrach technicznych zgodnych z treścią specyfikacji (kod CPV – 34114121-3). – Zamawiający wymaga zaoferowania pojazdu fabrycznie nowego bez przebiegu eksploatacyjnego, z datą produkcji pojazdu bazowego – 2017 rok. …

Dostawa ambulansu drogowego typu C Read More »

Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem i aparaturą medyczną

Ogłoszenie w UZP SIWZ Załącznik nr 1 ambulans typ C z wyposażeniem Załącznik nr 1A oceniane parametry techniczno-użytkowe Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Odpowiedzi na pytania Zawiadomienie o wyborze oferty

Zmień wielkość tekstu
Zmień kontrast