SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

Poprzedni
Następny

JAK WEZWAĆ POGOTOWIE

Numery alarmowe:
999
112

PIERWSZA POMOC


Pamiętaj, te proste czynności, wykonane przez Ciebie w czasie kiedy karetka dojeżdża na miejsce, mogą pacjentowi uratować życie.

Ogłoszenie przetargu jest najem pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie przy ul. Bolesława Chrobrego 10, 81-756 Sopot.

Informujemy, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie przy ul. Bolesława Chrobrego 10, 81-756 Sopot ogłasza przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowanych na rzecz podmiotów świadczących usługi konsultacyjno- diagnostyczne z wyłączeniem świadczeń konkurencyjnych w stosunku do świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez SPZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie.

Umowę najmu zawiera się na czas określony tj. od dnia 02.03.2024 r. do 01.03.2026 r.

Cena wywoławcza wynosi: 84,84 zł stawki czynszowej netto za 1 m2.

Oferent musi zaoferować co najmniej cenę wywoławczą, wskazaną w pkt. 1.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Dokumentacja przetargu