SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

Poprzedni
Następny

JAK WEZWAĆ POGOTOWIE

Numery alarmowe:
999
112

PIERWSZA POMOC


Pamiętaj, te proste czynności, wykonane przez Ciebie w czasie kiedy karetka dojeżdża na miejsce, mogą pacjentowi uratować życie.

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę leków dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie

Informuje, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ogłosiła zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę leków dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie.

Termin składnia ofert upływa w dniu 12.12.2022 roku o godzinie 10.00

Zapraszamy do składania ofert.

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Wykaz leków

Informacja dot. wyboru Wykonawcy