SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE

Poprzedni
Następny

JAK WEZWAĆ POGOTOWIE

Numery alarmowe:
999
112

PIERWSZA POMOC


Pamiętaj, te proste czynności, wykonane przez Ciebie w czasie kiedy karetka dojeżdża na miejsce, mogą pacjentowi uratować życie.

Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na utrzymaniu niezakłóconego działania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)

Informujemy, że SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na utrzymaniu niezakłóconego działania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)

Termin składnia ofert upływa w dniu 18.12.2023 roku o godzinie 10:00

Dokumentacja konkursu